Menu
Winkelwagen

Dynojet

Dynojet is een handelsmerk van DynoJet-Research-inc. Belgrade Montana USA. Merknaam voor speciaal voor motorfietsen ontwikkelde carburateurkits, motorfiets-testbanken en sinds kort auto-testbanken.

Dynojet vermogens testbank

Met onze Dynojet testbank meten we zowel dynamisch als statisch. Dynamisch vermogen van de motorfiets wordt gemeten op een rol. De rol wordt door de motorfiets aangedreven in een bepaalde versnelling. De computer berekent het vermogen. Statisch wordt de motorfiets vast gehouden op één toerental om vervolgens de motor te remmen. Vervolgens meet men het koppel van de motor en wordt er terug gerekend naar het vermogen. De belasting tijdens een testrun is vergelijkbaar met het rijden op het circuit. Onderdelen van het motorblok worden hierbij niet onnodig zwaar belast.

Waarom een vermogensmeting
 

De Dynojet testbank is ontwikkeld om diverse metingen aan een motor te kunnen verrichten. De testbank kan worden gebruikt voor het detecteren van mogelijke defecten zowel motorisch als elektrisch alsmede de carburatieafstelling welke negatief van invloed kan zijn op het vermogen. De rol van de Dynojet vermogens testbank ofwel anders gezegd de drum is zo ontwikkeld dat deze overeenkomt met de weerstand op een circuit.

In principe kan elke willekeurige motorfiets gemeten worden met vermogens tussen de 0,5 en 500 PK. Mileu-normeringen stellen strenge emissie eisen aan motorvoertuigen, door aan deze emissie eisen te kunnen voldoen worden motoren af fabriek in een bepaald toerental geknepen om de uitstoot zo gunstig mogelijk te verkrijgen, in dit toerengebied gaat een motor zgn dippen.

De Dynojet bank geeft het exacte toerental en fuel ratio aan in dit gebied, zodat we met deze gegevens dit probleem kunnen verhelpen.

-Vermogen: Vermogen wordt beschreven als: de hoeveelheid arbeid verricht binnen een bepaalde tijdsduur. Bij de Dynojet testbank wordt dit gemeten door de rol (drum) met een massa van 600 kg te versnellen. Met de versnelling van de rol kan dan eenvoudig het vermogen berekend worden. P=vermogen in Watt of PK.
 
-Koppel: Trekkracht of draaimoment: een tweede belangrijke grootheid is de trekkracht die de motor levert. Dit noemen we het draaimoment of koppel. M=F*L in Nm of kgcm.

Verschillende opvattingen van vermogen

Door de tijd heen zijn er verschillende manieren bedacht om het vermogen te meten. Hierdoor zijn er verschillende uitdrukkingen ontstaan. De belangrijkste zijn: SAE DIN ISO en EC95/1. Elke standaard is een andere manier van meten. De SAE, zeer verouderd, deed de metingen (zonder dynamo, waterpomp, etc.) om het echte motorvermogen te bepalen. Eigenlijk zijn er momenteel nog maar twee normen in gebruik : DIN en EC95/1. Een belangrijk verschil tussen deze twee normen zijn de omgevingscondities. Zo wordt het DIN vermogen opgegeven bij 20 graden en het EC95/1 bij 25 graden omgevingstemperatuur. Verder wordt er bij de EC95/1 rekening gehouden met de luchtvochtigheid.

Omgevingscorrecties

Omdat de verbranding in de motor beïnvloed wordt door de omgeving, vindt hier een correctie plaats. Deze correcties zijn nodig omdat de condities sterk kunnen veranderen. Bv.: een meting van vorige week tijdens een natte dag met die van vandaag. Of de testbank nu op een berg staat of beneden het zeeniveau, door deze correcties wordt vergelijking van gegevens mogelijk.

-Luchtdruk: De luchtdruk heeft een grote invloed op de prestaties van een motor. Logisch, hoe groter de luchtdruk, hoe meer de lucht in elkaar geperst wordt met als resultaat dat er meer lucht mee de cilinders in gaat dus zorgt voor een hoger vermogen.

-Temperatuur: Ook de temperatuur heeft invloed. Bij lage temperaturen is de dichtheid van lucht groter, dus weer meer lucht in de cilinder.
 
-Vochtigheid: Meer vocht in de lucht zorgt voor een koelere verbranding. Dat dit van invloed is op het vermogen mag duidelijk zijn.


Wat is een Dynorun?

Door verschillende metingen te verrichten op een Dynojet testbank komen we veel over een motor te weten. Mogelijke problemen die kunnen optreden zijn dat de motor niet goed stationair loopt, stottert bij het wegrijden, inhoudt bij een bepaald toerental, niet aan zijn topsnelheid komt en/of onnodig veel brandstof verbruikt.

Bij een Dynorun wordt het vermogen en koppel van een motor gemeten in een bepaalde versnelling. Deze kan vergeleken worden met de gegevens van de database. Omdat een Dynorun volgens standaard gegevens gemaakt wordt kan deze test met elke standaard Dynorun vergeleken worden. Ook wordt deze test gebruikt voor analyse van de uitlaatgassen en controle van de prestaties van de motor.

 

3 soorten Dynorun metingen:

-Roll-on:  Vanuit de 4e versnelling voor het bepalen van de vermogens karakteristiek
 
-All-gear:  Vanaf 2e naar de hoogste versnelling, voor het bepalen van de motorkarateristiek
    
-Fast-acceleration:  Vanuit de 4e versnelling voor het bepalen van de vermogens karakteristiek

Na de projectie van de drie grafieken kan men een conclusie verbinden aan de bestaande afstelling. Verdere afwijkingen zijn zichtbaar aan de hand van grafieken:
    
Slechte distributieketting
Kleppen te strak afgesteld
Elektronische problemen, enz.

Dynorun met Carburateurafstelling

Hierbij gaan we de carburatie van de motorfiets afstellen a.h.v. Hoofdsproeier, Stationair Sproeier, Luchtschroef en Gasnaald. De tijd om de motor perfect af te stellen kan zeer sterk variëren.

Dit is afhankelijk van merk en type motor. Alsook de staat van de motor speelt hier een grote rol, uitlaat, kleppenspeling.